Bemutatkozás

Új honlapunk itt található: http://www.ppk.elte.hu/bizottsag/keb

——————————————————————————————

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán végzett tudományos munka etikai vonatkozásainak mérlegelése, a kutatásetikai engedélyek kiadása az erre a célra létrehozott Kutatásetikai Bizottság (KEB) hatáskörébe tartozik.

A PPK-n végzett tudományos és publikációs tevékenységre és az etikai engedélyezésre vonatkozó alapelveket a 2/2015 (II.25) sz. dékáni utasítás összegzi. Ennek értelmében minden olyan kutatómunka, mely emberből vagy emberről nyert adatok elemzésére vonatkozik, és nem egészségügyi természetű, csak kutatásetikai engedély hátterében végezhető.

Amennyiben a tervezett vizsgálatoknak lehet orvosbiológiai ill. egészségügyi vonatkozása, a kérelmet a Semmelweis Egyetem Regionális Intézményi Tudományos és Kutatásetikai Bizottságával (TUKEB) kell engedélyeztetni.

A KEB tagjai reprezentálják a pszichológia és neveléstudomány különböző részterületeit.

*

A KEB kizárólag az ELTE PPK közalkalmazotti állásban, vagy professor emeritusi alkalmazásban lévő oktatói / kutatói számára ad ki kutatásetikai engedélyt. A beadás módjáról részletesen a “Kérelmek beadása” menüpont alatt olvashat.

*

Kutatási- és Publikációs Alapelvek és hatályos rendelkezések:

2_2015. (II.25.) számú dékáni utasítás az ELTE PPK kutatási és publikációs alapelveiről, kutatásetikai engedélyről

2_2015. (II.25.) számú dékáni utasítás melléklete_Az ELTE PPK kutatási és publikációs alapelvei

További linkek: